2023/172 Kystlaget Øster Riisøer

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Kystlaget Øster Riisøer
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 08.03.2023
Avsluttet: 17.04.2023
Status: Avgjort