2023/205 BSI Padling

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: BSI Padling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 21.03.2023
Avsluttet: 13.09.2023
Status: Avgjort