2023/220 Foreningen Ridderrennet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen Ridderrennet
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 29.03.2023
Avsluttet: 13.09.2023
Status: Avgjort