2023/321 Link Bingo AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Link Bingo AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Bingotillatelse
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 10.05.2023
Avsluttet: 13.09.2023
Status: Avgjort