2023/322 Fontenehus Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fontenehus Norge
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 10.05.2023
Avsluttet: 19.06.2023
Status: Avgjort