2024/198 Norges Veteranflyforbund

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norges Veteranflyforbund
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 05.02.2024
Avsluttet: 04.03.2024
Status: Avgjort