2024/250 Åpent Verksted

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Åpent Verksted
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 16.02.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort