2024/255 Vikene Vel

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vikene Vel
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 16.02.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort