2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 23.02.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort