2024/318 Bru og Sokn Bedehus

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Bru og Sokn Bedehus
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 959401 1 1
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 04.03.2024
Avsluttet: 17.05.2024
Status: Avgjort