2024/325 Ringstad Båtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Ringstad Båtforening
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Ny-, på- og ombyggingskostnader
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 05.03.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort