2024/390 Bærekraftige liv på Landås

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Bærekraftige liv på Landås
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Mangelfull søknad
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 19.03.2024
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort