2024/499 Fredriksvern Verfts Venner

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fredriksvern Verfts Venner
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Mangelfull søknad
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet: 30.04.2024
Status: Avgjort