2024/524 Sandefjord Pensjonistbowling

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Sandefjord Pensjonistbowling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 04.04.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort