2024/703 Youth Activity Organization Worldwide

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Youth Activity Organization Worldwide
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Manglende innsending av etterspurte opplysninger
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 02.05.2024
Avsluttet: 27.05.2024
Status: Avgjort