2024/827 Klassisk

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Klassisk
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Næringsinteresser, Annet
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 27.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet