2021/998 Tron Egil Høyrem

Klager/part: Tron Egil Høyrem
Saksdokument: Markedsrådets vedtak
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 10.06.2021
Avsluttet: 16.06.2021
Status: Avgjort