2022/1687 NOAH - for dyrs rettigheter

Klager/part: NOAH - for dyrs rettigheter
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 15.12.2022
Avsluttet: 30.01.2023
Status: Avgjort