2023/211 Privatperson

Klager/part: Privatperson
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 23.03.2023
Avsluttet: 26.04.2023
Status: Avgjort