2023/311 Betong Norge

Klager/part: Betong Norge
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 05.05.2023
Avsluttet: 14.06.2023
Status: Avgjort