2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS)

Klager/part: Snapfix (Ernis Norway AS)
Saksdokument: Markedsrådets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nedprioritering av saker
Regelverk: Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv.

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 12.06.2023
Avsluttet: 27.06.2023
Status: Avgjort