Gå til innhold

2020/70 Foreningen Radio Kos

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Foreningen Radio Kos
Saksdokument:Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Klager søkte om støtte til prosjektet "Gjemt med ikke glemt". Medietilsynet avslo søknaden 25. mars 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda, som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:20.01.2020
Avsluttet:26.06.2020
Status:Avgjort