Gå til innhold

2020/70 Foreningen Radio Kos

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Foreningen Radio Kos
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Klager søkte om støtte til prosjektet "Gjemt med ikke glemt". Medietilsynet avslo søknaden 25. mars 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda, som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 20.01.2020
Avsluttet: 26.06.2020
Status: Avgjort