Gå til innhold

2017/265 NorwayVoice

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:NorwayVoice
Saksdokument:2017-0265-4 04 (2017-12)
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Klager påklaget Medietilsynets avslag på fem søknader om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Søknaden skal i henhold til § 8 vurderes ut fra faglige og økonomiske kriterier og gis som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig bidrag fra statens side. Medieklagenemnda hadde ingen innvendinger mot Medietilsynets skjønnsutøvelse, og forkastet derfor klagen.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:08.05.2017
Avsluttet:12.09.2017
Status:Avgjort