Gå til innhold

2018/122 Radio Midt-Telemark

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Radio Midt-Telemark
Saksdokument:2018-0122-4 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Klager fikk avslag på søknad om nisjeradiokonsesjon, og anførte at vedtaket måtte omgjøres. Medieklagenemnda konstaterte at klager ikke kunne få innvilget en søknad om konsesjon ved opprettelse av et nytt sendernett. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:13.03.2018
Avsluttet:27.06.2018
Status:Avgjort