Gå til innhold

2018/139 The Norwegian International Film Festival Haugesund

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: The Norwegian International Film Festival Haugesund
Saksdokument: 2018-0139-3 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjaldt klage over tilskudd til filmformidling, tilskuddsbeløpets størrelse. Klagers anførsler om at vedtaket var i strid med forskrift om tilskudd til filmformidling, at vedtaket skulle omgjøres og støttesummen økes førte ikke frem. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 13.04.2018
Avsluttet: 22.06.2018
Status: Avgjort