Gå til innhold

2018/139 The Norwegian International Film Festival Haugesund

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:The Norwegian International Film Festival Haugesund
Saksdokument:2018-0139-3 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjaldt klage over tilskudd til filmformidling, tilskuddsbeløpets størrelse. Klagers anførsler om at vedtaket var i strid med forskrift om tilskudd til filmformidling, at vedtaket skulle omgjøres og støttesummen økes førte ikke frem. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:13.04.2018
Avsluttet:22.06.2018
Status:Avgjort