Gå til innhold

2018/182 Tappeluft Pictures Holding AS’ konkursbo

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Tappeluft Pictures Holding AS’ konkursbo
Saksdokument:2018-182 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjaldt avslag på anmodning om utbetaling av etterhåndstilskudd. Klager fikk medhold i sin anførsel om at det ikke var grunnlag for å avslå anmodningen om utbetaling av etterhåndstilskudd. Medieklagenemnda kom til at avslaget fra innklagede skulle oppheves.
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:05.06.2018
Avsluttet:03.10.2018
Status:Avgjort