Gå til innhold

2018/182 Tappeluft Pictures Holding AS’ konkursbo

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Tappeluft Pictures Holding AS’ konkursbo
Saksdokument: 2018-182 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjaldt avslag på anmodning om utbetaling av etterhåndstilskudd. Klager fikk medhold i sin anførsel om at det ikke var grunnlag for å avslå anmodningen om utbetaling av etterhåndstilskudd. Medieklagenemnda kom til at avslaget fra innklagede skulle oppheves.
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 05.06.2018
Avsluttet: 03.10.2018
Status: Avgjort