Gå til innhold

2018/288 JB Forlag

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:JB Forlag
Saksdokument:2018 0288 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo klagers søknad om tilskudd til nasjonale profileringstiltak. Klager anførte at kriteriene som NFI anvender ikke er godt egnet til å sikre en objektiv og rettferdig søknadsvurdering, og at støtten burde blitt fordelt på flere likeverdige medier. Klager anførte også at det er grunn til å ha en nøyere gjennomgang av habiliteten til medarbeidere som behandler søknader om denne typen tilskudd. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:10.09.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort