Gå til innhold

2018/316 Ufoh AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Ufoh AS
Saksdokument:2018 0316 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo klagers søknad om tilskudd til lansering av kinofilm i Norge, fordi filmen hadde utspilt sin primære lanseringsfase. Klager bestred at filmen hadde hatt sin primære lanseringsfase. Klager anførte på denne bakgrunn at søknaden deres derfor skulle ha blitt prioritert, jf. forskriften § 3-12 (2). Klagen ble forkastet.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:11.09.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort