Gå til innhold

2018/389 Even Hafnor

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Even Hafnor
Saksdokument:2018 0389 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:15.10.2018
Avsluttet:18.06.2019
Status:Avgjort