Gå til innhold

2019/0387 Tech Media Bureau Rolf Pedersen

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Tech Media Bureau Rolf Pedersen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk:Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:18.06.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet