Gå til innhold

2019/180 Guro Saniola Bjerk

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Guro Saniola Bjerk
Saksdokument:2019 0180 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo klagers søknad om stipend til kurs i utlandet. NFIs avslag var begrunnet med at deltakelse på åpne kurs ikke blir prioritert i henhold til deres praksis. Klager har anført at det aktuelle kurset ikke var et åpent kurs.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:05.03.2019
Avsluttet:12.11.2019
Status:Avgjort