Gå til innhold

2019/328 Ole Sebastian Kåss

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Ole Sebastian Kåss
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saken gjelder klage over avslag på søknad om reisestipend til deltakelse på festivalen Festival d'Angers.
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:06.05.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet