Gå til innhold

2019/69 Dalchow AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Dalchow AS
Saksdokument:2019 0069 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klagen gjelder Norsk filminstitutts avvisning av anmodning om utbetaling av siste rate utviklingstilskudd.
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:25.01.2019
Avsluttet:17.10.2019
Status:Avgjort