Gå til innhold

2020/115 Star Media Entertainment AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:Star Media Entertainment AS
Saksdokument:Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Klager søkte om tilskudd til videodistribusjon av ni filmtitler. Norsk filminstitutt innvilget et tilskudd til én filmtittel og avslo søknaden for de resterende filmtitlene avslo 21. oktober 2019. Avslaget for fem av disse filmtitlene ble påklaget til Medieklagenemnda. Medieklagenemnda tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:30.01.2020
Avsluttet:30.04.2020
Status:Avgjort