Gå til innhold

2020/135 Norwayvoice

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Norwayvoice
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 135
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Saken gjelder klage over avkortning av søknadssummen om støtte til prosjektet «Investeringstilskott til digitalisering av lokalradio».". Medietilsynet avslo søknaden 25. mars 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda, som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 10.02.2020
Avsluttet: 26.06.2020
Status: Avgjort