Gå til innhold

2020/135 Norwayvoice

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Norwayvoice
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Saken gjelder klage over avkortning av søknadssummen om støtte til prosjektet «Investeringstilskott til digitalisering av lokalradio».
Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:10.02.2020
Avsluttet:26.06.2020
Status:Avgjort