Gå til innhold

2020/173 Mohamad Ataya

Førsteinstans:Viken Filmsenter AS
Klager:Mohamad Ataya
Saksdokument:2020 0173 3 Klagenemndas Avgjørelse 723984 10 1
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Viken Filmsenter AS avslo 21. januar 2020 klagers søknad om fordypningsstipend knyttet til et filmprosjekt. Viken Filmsenter AS fant ikke grunn til å ta klagen til følge og saken ble oversendt til Medieklagenemnda 18. februar 2020. Medieklagenemnda kom til at den begrunnelse som var gitt for avslaget ikke viste at det var foretatt en slik vurdering av søknaden som detaljforskriften §§ 2-3 og 2-4 legger opp til. Nemnda konkluderte på denne bakgrunn med at vedtaket ikke oppfyller de materielle krav som stilles til en forsvarlig saksbehandling. Vedtaket ble derfor opphevet og sendt tilbake til Viken Filmsenter for ny behandling.
Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:18.02.2020
Avsluttet:05.05.2020
Status:Avgjort