Gå til innhold

2020/353 Radio Tamil

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Radio Tamil
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 353
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Klager søkte om støtte til prosjektet "Mobbing". Medietilsynet avslo søknaden 31. mars 2020. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 06.05.2020
Avsluttet: 08.10.2020
Status: Avgjort