Gå til innhold

2020/398 Evil Doghouse Lillehammer AS

Førsteinstans: Filminvest AS
Klager: Evil Doghouse Lillehammer AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 398
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Klager søkte om støtte til prosjektet "The Hatching". Filminvest AS avslo søknaden 17. mars 2020. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 15.05.2020
Avsluttet: 17.12.2020
Status: Avgjort