Gå til innhold

2021/442 Tellef Raabe

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Tellef Raabe
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 442
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Veiledning - Søknad om midler til anvendt medieforskning for 2021

Sammendrag

Medietilsynet innvilget klagers søknad om midler til anvendt medieforskning med kroner 133 000. Vedtaket ble påklaget som en følge av et oppdatert budsjett som viste at klager kom til å ha høyere utgifter. Medieklagenemnda forkastet klagen.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 02.03.2021
Avsluttet: 30.06.2021
Status: Avgjort