Gå til innhold

2021/481 Erik Wilberg

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Erik Wilberg
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 481
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Veiledning - Søknad om midler til anvendt medieforskning for 2021

Sammendrag

Medietilsynet avslo klagers søknad om midler til anvendt medieforskning i vedtak 2. februar 2021. Vedtaket ble påklaget 13. februar 2021. Medieklagenemnda forkastet klagen.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 05.03.2021
Avsluttet: 30.06.2021
Status: Avgjort