Gå til innhold

2020/689 Barbosa Film AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Barbosa Film AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 14.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort