Gå til innhold

2020/71 Norwayvoice

Førsteinstans:Medietilsynet
Klager:Norwayvoice
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Saken gjelder klage over delvis avslag på støtte til prosjektet "Prosjekttilskott til lokale programproduksjonar".
Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:20.01.2020
Avsluttet:26.06.2020
Status:Avgjort