Gå til innhold

2020/71 Norwayvoice

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Norwayvoice
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2020 71
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Sammendrag

Saken gjelder klage over delvis avslag på støtte til prosjektet "Prosjekttilskott til lokale programproduksjonar". Medietilsynet avslo søknaden 25. mars 2019. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda, som ikke tok klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 20.01.2020
Avsluttet: 26.06.2020
Status: Avgjort