Gå til innhold

2020/720 Polarfox AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Polarfox AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Norsk Filminstitutt fattet vedtak om proratarisk avkortning i innvilget produksjonstilskudd i vedtak 25. mars 2020. Avkortet beløp utgjorde forholdet mellom opprinnelig budsjett og faktiske utgifter. Vedtaket ble påklaget til Medieklagenemnda 1. april 2020. Medieklagenemnda forkastet klagen.
Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 28.09.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort