Gå til innhold

2020/87 White Rabbit The World Is Yours AS

Førsteinstans:Norsk Filminstitutt
Klager:White Rabbit The World Is Yours AS
Saksdokument:2020 0087 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Regelverk:Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Norsk filminstitutt avslo 22. oktober 2019 klagers søknad om tilskudd til et felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda med påstand om at vedtaket bygget på en uriktig forståelse av søknaden. Klager fremmet også påstand om at prioriteringen av søknadene også burde blitt underlagt andre kriterier enn dem som var anvendt. Medieklagenemnda tok ikke klagers anførsler til følge, og klagen ble derfor forkastet.
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:23.01.2020
Avsluttet:30.04.2020
Status:Avgjort