Gå til innhold

2020/984 VårtOslo AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: VårtOslo AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Klager søkte 16. september 2020 om støtte for inntektsbortfall som følge av korona-krisen. Medietilsynet avslo søknaden 7. oktober 2020. Avslaget ble påklaget til Medieklagenemnda 13. oktober 2020. Medieklagenemnda forkastet klagen.
Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 18.12.2020
Avsluttet: 30.04.2021
Status: Avgjort