2021/2178 Mer Film AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Mer Film AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/2178
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 21.12.2021
Avsluttet: 01.07.2022
Status: Avgjort