2021/2181 Bakkar og Berg Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Bakkar og Berg Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 2181
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 22.12.2021
Avsluttet: 15.12.2022
Status: Avgjort