Gå til innhold

2021/492 Bodø Publishing AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Bodø Publishing AS
Saksdokument: 2021 0492 6 Klagenemndas Avgjørelse Bodø Publishing
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Klager søkte om produksjonstilskudd til publikasjonen "Bodø Nu". Medietilsynet avslo søknaden 17. november 2020. Avslaget ble påklaget 8. desember 2020. Medieklagenemnda kom fram til at det var et krav om at Tilskuddsutvalget skal behandle alle søknader der det reelt sett er spørsmål om det skal gis dispensasjon fra forskriftens regler. Ettersom Tilskuddsutvalget ikke hadde behandlet søknaden tok Medieklagenemnda klagen til følge.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 10.03.2021
Avsluttet: 07.09.2021
Status: Avgjort