Gå til innhold

2022/0289 Munter AS

Førsteinstans: Viken Filmsenter AS
Klager: Munter AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0289
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 15.02.2022
Avsluttet: 01.07.2022
Status: Avgjort