Gå til innhold

2022/391 Elsa Kvamme

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Elsa Kvamme
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.03.2022
Avsluttet: 30.06.2022
Status: Avgjort